Koduteenus

Koduteenus – teenuse eesmärk on täisealisele isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut igapäevaelu toimingutes (nt. toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine, küttematerjali ja vajadusel veega varustamine, terviseabi korraldamine jms). Teenust osutab hoolekandetöötaja.

Koduteenust võib taotleda isik, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab toimetulekuks teatud ulatuses kõrval abi.

Koduteenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Rae vallavalitsuse Haridus – ja sotsiaalametile.