Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on toimetuleku tagamine puude tõttu kõrvalabi vajavale isikule ja sellega vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni- ja  majapidamistoimingutes ning muudes vajalikes toimingutes). Teenust osutab isiklik abistaja.

Isikliku abistaja teenuse saamiseks tuleb Rae vallavalitsuse Haridus – ja sotsiaalametile esitada taotlus. Taotlusele lisatakse koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest.